Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 09.09.2019 rezultāti

1. Izmaiņas projektu īstenošanā
1.1 Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu (BRAPUS), sistēmu funkcionalitātes uzlabošana
1-08/6/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Apstiprināt izmaiņas
1.2 Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana
1-08/8/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Apstiprināt izmaiņas
1.3 Eiropas mobilitātes nedēļas 2019 (EMN2019) komunikācijas kampaņa
1-08/12/2019 VARAM Vides aizsardzības departaments
Apstiprināt izmaiņas
1.4 Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā
1-08/13/2019 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
1.5 Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai
Apstiprināt izmaiņas
1.6 Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai
Apstiprināt izmaiņas
1.7 Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos
1-08/16/2019 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
1.8 Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide
1-08/17/2019 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
1.9 Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
1-08/271/2018 Ogres novada pašvaldība
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.