Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 11.01.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis (kopsavilkums - 2018/19)
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursu nolikumu apstiprināšana finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
2.1 Aktivitāte "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
Apstiprināt
2.2 Aktivitāte "Reģionāla un nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu"
Apstiprināt
2.3 Aktivitāte "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi"
Apstiprināt
2.4 Par projektu konkursu nolikumu pamatnosacījumiem mediju projektu konkursos 2018.gadā
Pieņemt zināšanai
3. Projekti, kas iesniegti konkursa aktivitātē "Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi"
3.1 Dodies ainavās
1-08/307/2017 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
3.2 Atklāj putnu iepazīšanas burvību 2018
1-08/310/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
3.3 Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē
1-08/323/2017 Talsu novada pašvaldība
Atlikt
4. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
4.1 Lielā Talka – Latvijai 100! ( 28. aprīlis)
1-08/325/2017 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
4.2 Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos
1-08/327/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 290 922.00 €
5. Dažādi
5.1 Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai
1-08/161/2016 Ūdensaina
Atlikt
5.2 Par pilnvarojumu Fonda administrācijai akceptēt izmaiņas projektos
Atlikt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.