Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 13.04.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu” iesniegto projektu izskatīšana
2.1 Atklāj putnu migrācijas burvību 2017
1-08/175/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 21 000.00 €
2.2 Informatīva un izglītojoša sociālā akcija par elektropreču patēriņa ietekmes uz vidi samazināšanu
1-08/116/2017 homo ecos:
Piešķirt - 21 000.00 €
2.3 Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/158/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 12 343.00 €
2.4 Kuš! Zāle aug!
Piešķirt - 12 051.00 €
2.5 Šķiro mazs un liels!
1-08/155/2017 Jāņupes iedzīvotāji
Piešķirt - 14 104.00 €
2.6 Kampaņa SAGLABĀSIM LATVIJAS KĀPAS 2017 – Piedalīties – Sadarboties - Aizsargāt
1-08/119/2017 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 20 000.00 €
2.7 Vides izziņas akcija Kurzemes reģiona iedzīvotājiem „Zaļi - tas ir daudzkrāsaini”
1-08/159/2017 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Piešķirt - 12 200.00 €
2.8 MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE
1-08/109/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 15 467.00 €
2.9 Erudīcijas spēle "Vides erudīts"
1-08/111/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 34 323.00 €
2.10 Ceļojošā vides ekspozīcija “Ekoloģiska darba vieta”
1-08/117/2017 Latvijas Ergonomikas biedrība
Noraidīt
2.11 Kampaņa “Zivju gids”
1-08/167/2017 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
2.12 Tropisko produktu patēriņa ietekme uz pasaules bioloģisko daudzveidību
1-08/128/2017 Zaļā brīvība
Noraidīt
2.13 Akcija Lubāna mitrāja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai „Zini, novērtē, saudzē!”
1-08/115/2017 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Noraidīt
2.14 Dundaga-Talsi-Kandava- daba vieno!
1-08/160/2017 Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Noraidīt
2.15 Stā-D-ošana
1-08/164/2017 Ķoņu kalna dzīves skola
Noraidīt
2.16 Apmācības zaļākai dzīvei “Zaļā skola 2017”
1-08/113/2017 Mārtiņa Fonds
Noraidīt
2.17 Latvijas tūristu un tūrisma organizētāju salidojums videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai
1-08/162/2017 Kultūras perons
Noraidīt
2.18 Saudzē vidi - domā plašāk
Noraidīt
3. Aktivitātē „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” iesniegto projektu izskatīšana
3.1 Skatu torņa un tam piegulošās infrastruktūras būvniecība NATURA 2000 teritorijā – dabas parkā “Ogres ieleja”, veicinot vides izglītību un sabiedrības mīlestību pret savu valsti, tās vērtībām
1-08/51/2017 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 110 000.00 €
3.2 3K (Trīs K)
1-08/191/2017 Media Gids
Piešķirt - 65 000.00 €
3.3 Simtgadu Latvijas simtgadu dzīvnieks - Laika pastnieks nes vēstuli divsimtgadu Latvijai (LV100-Eo-LV200)
1-08/190/2017 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 35 000.00 €
3.4 Vides izglītības infrastruktūras objekta "Ģīmes upes dabas taka” izveide
1-08/197/2017 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 60 000.00 €
3.5 Nacionālas nozīmes vides infrastruktūras izveide putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” un vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana
1-08/204/2017 Komunālā pārvalde
Piešķirt - 30 000.00 €
3.6 Ko glabā teiksmainais Lubāns
1-08/196/2017 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
3.7 Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei
1-08/195/2017 Amatas novada pašvaldība
Noraidīt
3.8 Bioloģiskā daudzveidība Valtenberģu muižas parka dīķos.
1-08/194/2017 Mazsalacas novada pašvaldība
Noraidīt
3.9 Ķoņu kalna stāsts
1-08/200/2017 Naukšēnu novada pašvaldība
Noraidīt
3.10 Sēlijas dabas vērtības nākotnei
1-08/199/2017 Jēkabpils novada pašvaldība
Noraidīt
3.11 Endzeles parka stāsts
1-08/209/2017 Rūjienas novada pašvaldība
Noraidīt
3.12 Laivu piestātnes – pastaigu takas izveide Kandavā pie Abavas tilta
1-08/202/2017 Kandavas novada dome
Noraidīt
3.13 Vides sargi Latvijas simtgadei
1-08/198/2017 Saldus novada pašvaldība
Noraidīt
3.14 Latviešu ornitologam, dabas pētniekam, literātam J. Baltvilkam veltīts daudzfunkcionāls vides objekts “ Putnu kalns “
1-08/189/2017 Baltā vilka takas
Noraidīt
3.15 Saules mājas izveide Ikšķilē
1-08/207/2017 Tautskola "99 Baltie zirgi"
Noraidīt
3.16 Vides sakārtošana: Slūžu un tiltu pārbūve pie Ērģemes pilsdrupām
1-08/193/2017 Ērģemes bruņinieku pils
Noraidīt
4. Aktivitātē „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem” iesniegto projektu izskatīšana
4.1 Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem
1-08/180/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 32 687.00 €
4.2 Zaļais aicinājums
1-08/185/2017 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 286.00 €
4.3 Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai
1-08/181/2017 Bērnu vides skola
Piešķirt - 20 848.00 €
4.4 60 elementi Tavā kabatā
1-08/182/2017 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 22 230.00 €
4.5 Labā dabā!
1-08/188/2017 Naukšēnu novada vidusskola
Piešķirt - 14 120.00 €
4.6 Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!
1-08/179/2017 homo ecos:
Piešķirt - 32 208.00 €
4.7 Esi par ilgtspējīg valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku
1-08/178/2017 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 25 130.00 €
4.8 Jaunie vides līderi
1-08/176/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 14 776.00 €
4.9 Upe vieno atbildīgi
1-08/183/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
4.10 Izglītojošo pasākumu cikls vidusskolēniem „Latvija nākamajā simtgadē”
1-08/177/2017 Jauniešu Konsultācijas
Noraidīt
4.11 Jauno vides līderu skola
1-08/187/2017 Ropažu Garkalnes partnerība
Noraidīt
4.12 Līderības konstruēšanas pasākumu cikls “Zaļā gaisma!”
1-08/186/2017 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Noraidīt
4.13 Globāli un lokāli. Vide man apkārt un es.
1-08/184/2017 Vārkavas viduskola
Noraidīt
5. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
5.1 Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos
1-08/62/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 300 726.00 €
5.2 Nemēslo mežā
1-08/255/2017 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
5.3 FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017. gadā
1-08/256/2017 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 67 035.00 €
6. Dažādi
6.1 Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
Apstiprināt izmaiņas
6.2 Līguma pielikums Nr.3. "Darba uzdevums"
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.