Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 15.12.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2014
1.2 Fonda finansiālais stāvoklis 2015
1.3 Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
1.4 Līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību forma
1.5 Projekta finansēšanas kalendārā plāna forma
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
2.1 Par projektu konkursa I kārtas izsludināšanu vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”
2.2 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana/aktualizēšana indikatīvi norādītājām sugām”
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Pieņemt zināšanai
3.2 LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana 2015. gadā
1-08/483/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 29 012.00 €
3.3 Četri tematiskie pielikumi laikrakstam "Latvijas Avīze" par dabas daudzveidību un tās saglabāšanu
1-08/484/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 17 155.00 €
3.4 Žurnāla MMD izdošana, turpinot vides izglītībai un aizsardzībai veltītu nekomerciālu materiālu publicēšanu izdevumā
1-08/480/2014 Dumpis
Piešķirt - 7 920.00 €
3.5 Žurnāls „Vides Vēstis”
1-08/476/2014 Vides Vārds
Piešķirt - 53 573.00 €
3.6 Īpaši aizsargājamās teritorijas tuvplānā žurnāla A12 rubrikā "Dabas vērtības"
1-08/470/2014 5 labas ziņas
Piešķirt - 1 595.00 €
3.7 Informatīvu materiālu izstrāde par ķīmisko vielu un maisījumu normatīvo aktu prasībām un to jaunumiem
1-08/472/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 1 968.00 €
3.8 Vides un dabas aizsardzības problēmu atspoguļojums Pierīgā
1-08/478/2014 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 18 735.00 €
3.9 VIDES DIENA
1-08/477/2014 SIA"Dienas Mediji"
Piešķirt - 56 116.00 €
3.10 Tematiskās lappuses "Vide mums, mēs videi"
1-08/482/2014 Jaunais kurzemnieks
Piešķirt - 975.00 €
3.11 Draudzīga vide jāveido pašiem
1-08/471/2014 Latvijas Nedzirdīgo savienība
Piešķirt - 2 939.00 €
3.12 Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā izstaba"
1-08/457/2014 Kurzemes Vārds
Noraidīt
3.13 Ķīmisko vielu un maisījumu bīstamība, marķējums un droša lietošana
1-08/474/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Noraidīt
3.14 Vide. Daba. Latvija
1-08/479/2014 KPMS & Partneri
Noraidīt
3.15 Laikraksta "Vidzemes Piekraste" izdošana
1-08/487/2014 Fonds Zaļai Pasaulei
Noraidīt
3.16 Vides un dabas integrācija pilsētu un lauku teritpriju attīstības plānošanā, gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību un tā samazināšanas iespējas, iedzīvotāju informēšana par transporta un SEG emisiju samazināšanas iespējām
1-08/473/2014 FIFIGI, izgudrojumu un dizaina biedrība
Noraidīt
3.17 Aktuālo vides aizsardzības jautājumu būvniecības nozarē atspoguļošana nozares izdevumos
1-08/475/2014 Latvijas elektroniskās informācijas asociācija, biedrība
Noraidīt
4. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "TV un radio raidījumu veidošana" iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “TV un radio raidījumu veidošana”
Pieņemt zināšanai
4.2 Latvijas jaunatklāšanas raidījums "TE"
1-08/464/2014 VFS Films
Piešķirt - 49 042.00 €
4.3 TV raidījumu cikls "Vides Fakti" 2015
1-08/468/2014 SIA Finger Film Production
Piešķirt - 59 352.00 €
4.4 Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana
1-08/458/2014 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Piešķirt - 8 094.00 €
4.5 TV raidījums Rīga TV 24 "Būtu zinājis..."
1-08/466/2014 AS "TV LATVIJA"
Piešķirt - 48 690.00 €
4.6 TV raidījums "Adreses"
1-08/463/2014 VFS Films
Piešķirt - 35 402.00 €
4.7 ES VARU BŪT ZAĻŠ
1-08/486/2014 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 38 787.00 €
4.8 Bērziņa * laboratorija (* radījuma vadītāja uzvārds)
1-08/459/2014 HansaMedia
Noraidīt
4.9 Raidījums "Zaļais kalendārs"
1-08/488/2014 Latgales reģionālā televīzija
Noraidīt
4.10 Vides raidījumu cikls "Pieci pirksti"
1-08/456/2014 TV Kurzeme
Noraidīt
4.11 DOKUMENTĀLO EKOFILMU CIKLS EKONABA
1-08/492/2014 Baltijas krasti
Noraidīt
4.12 Televīzijas raidījums "Mazie vides eksperti"
1-08/485/2014 A - projekti
Noraidīt
4.13 TV raidījumu cikls "Baltu kods"
1-08/467/2014 Filmu studija Jūra
Noraidīt
4.14 Vides izglītības un audzināšanas tematikas sižeti raidījumā "Lietišķa pieeja"TV 5 kanālā 2015.gadā
1-08/491/2014 TV Alter A
Noraidīt
4.15 Multimediāls raidījums jauniešiem "homo ecos:"
1-08/494/2014 homo ecos:
Piešķirt - 16 630.00 €
4.16 Radio raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas Radio 1.programmā
1-08/460/2014 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 879.00 €
4.17 "Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas reģionā
1-08/496/2014 Radio 1
Piešķirt - 9 100.00 €
4.18 Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)
1-08/461/2014 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 879.00 €
4.19 Sociāli- ekoloģiskās vides izglītības principu ievērošana, lai Latgales iedzīvotājiem ieaudzinātu saudzīgu attieksmi pret dabu
1-08/493/2014 Alise plus
Noraidīt
5. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
5.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
Piešķirt - 1 111 382.00 €
6. Iesniegtais projektu pieteikums finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
6.1 Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas projekta izpētei
1-08/497/2014 AS "Olaines ūdens un siltums"
Piešķirt - 50 000.00 €
7. Izmaiņas projektu īstenošanā
7.1 Mana, tava – mūsu Daugava
1-08/31/2014 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
7.2 Koks un skaņas atdzīvojas Mazsalacā
1-08/344/2014 Jauniešu vētra
Apstiprināt izmaiņas
7.3 Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai
1-08/30/2014 Zaļā brīvība
Apstiprināt izmaiņas
7.4 Vides izziņas dienas nometne „Sprīdītis kukaiņu valstībā” 5-10 gadus veciem bērniem
1-08/88/2014 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Apstiprināt izmaiņas
7.5 Dabas izglītības spēles "Es un Daba"
1-08/353/2014 Zaļā skola
Apstiprināt izmaiņas
7.6 Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos
1-08/371/2014 Zaļā pēda
Apstiprināt izmaiņas
7.7 CITES un citi zvēri
1-08/378/2014 Zaļā pēda
Apstiprināt izmaiņas
7.8 Mežs – mūsu zaļais draugs un palīgs
1-08/267/2014 Mores pamatskola
Apstiprināt izmaiņas
8. Dažādi
8.1 Par Latvijas simtgades tematikas ietveršanu Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu aktivitātēs
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.