Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 28.07.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
1.2 Fonda administrācijas ziņojums par 2014.gada I pusgadu
Pieņemt zināšanai
1.3 Fonda administrācijas 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšana
Pieņemt zināšanai
1.4 Par projektu iesniegšanas kārtību vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
Pieņemt zināšanai
2. Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Akcija „Atbrīvojies no liekā iepakojuma!”
1-08/313/2014 homo ecos:
Piešķirt - 3 000.00 €
2.2 Rimto ūdeņu duna
1-08/340/2014 Pie Kraujas
Piešķirt - 2 607.00 €
2.3 Ejam, skrienam, kustamies!
1-08/288/2014 Mantinieki
Piešķirt - 2 040.00 €
2.4 Vides dienu stafete „Zini, domā, rīkojies!”
1-08/335/2014 PARIS, izglītības veicināšanas biedrība
Piešķirt - 1 033.00 €
2.5 Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā
1-08/298/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 3 000.00 €
2.6 Vides kino nometne jauniešiem „FRAME”
1-08/305/2014 Sociālo pakalpojumu aģentūra
Piešķirt - 2 850.00 €
2.7 Diena bez auto
1-08/337/2014 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 2 980.00 €
2.8 Mēs pilsētā - Pedeles upes ielokā
1-08/343/2014 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Piešķirt - 2 355.00 €
2.9 Dabas draugu skola
1-08/348/2014 ERFOLG
Piešķirt - 2 605.00 €
2.10 Bike to work nedēļas aktivitāšu nodrošināšana Rīgas pilsētā
1-08/293/2014 Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Piešķirt - 469.00 €
2.11 Lūgšana pie Jūras 2014
1-08/325/2014 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 1 484.00 €
2.12 Ogres upes svētku organizēšana
1-08/306/2014 Staburaga bērni, SO
Piešķirt - 615.00 €
2.13 Koks un skaņas atdzīvojas Mazsalacā
1-08/344/2014 Jauniešu vētra
Piešķirt - 705.00 €
2.14 EXPO Veselīgi domājošiem
1-08/341/2014 Es un TU
Noraidīt
2.15 Par papildus līdzekļu piešķiršanu aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana"
Pieņemt zināšanai
3. Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē "Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Zivis – kā izvēlēties atbildīgi?
1-08/327/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 1 462.00 €
3.2 Rudens putnu vērošanas dienas 2014
1-08/319/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 925.00 €
3.3 Vides filmu vakars jūras krastā
1-08/326/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 968.00 €
3.4 Sabiedrības izglītošanas kampaņa par videi draudzīgu neizlietoto zāļu utilizāciju
1-08/290/2014 Latvijas Farmaceitu biedrība
Piešķirt - 5 304.00 €
3.5 "Vides zinātnes balva" konkursa un balvu pasniegšanas ceremonijas un konferences "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" organizešana
1-08/311/2014 Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība (LVZSA)
Piešķirt - 4 000.00 €
3.6 Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā
1-08/297/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 5 977.00 €
3.7 Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Baltijas jūras ekoloģijas aspekti
1-08/315/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 2 175.00 €
3.8 ""Zaļā kaste" - atkritumu šķirošanas veicināšana Ikšķiles novada mājsaimniecībās"
1-08/307/2014 Zaļā skola
Noraidīt
3.9 Vides un dabas aizsardzības radoši izglītojošo darbnīcu organizēšana Dvietē
1-08/299/2014 Daugavpils amatnieku biedrība
Noraidīt
3.10 Pasākumu cikls „Vilkam pa pēdām”
1-08/314/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
3.11 Vides izglītības pasākumu ieviešana Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu ārējā komunikācijā
1-08/309/2014 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
3.12 Apmācības „Videi draudzīgs patērētājs”
1-08/312/2014 homo ecos:
Noraidīt
3.13 „Mācoties – saudzēsim dabu”
1-08/332/2014 Bejas skolas attīstības fonds
Noraidīt
4. Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē "Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā
1-08/320/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 988.00 €
4.2 Jēkabpils novada dižākie koki
1-08/350/2014 Augšzemes lauku NVO apvienība
Piešķirt - 2 919.00 €
4.3 Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā
1-08/291/2014 Mārupes vidusskola
Piešķirt - 2 497.00 €
4.4 Dabas vērtību apzināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumi dabas liegumā "Daugava pie Kaibalas"
1-08/316/2014 Dzelmju attīstībai
Piešķirt - 2 808.00 €
4.5 Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību
1-08/328/2014 Zvejniekciema vidusskola
Piešķirt - 231.00 €
4.6 Apceļo rudenīgo latgali
1-08/302/2014 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Piešķirt - 900.00 €
4.7 Erickiņu/dzegužu būru izvietošana Jūrmalā
1-08/318/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 740.00 €
4.8 Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem "Izkrāso Naujeni" izdošana
1-08/333/2014 Sieviešu klubs "Šarms"
Piešķirt - 1 866.00 €
4.9 Informatīvo stendu izgatavošana par Puikules-Tēvgāršas purva dabas vērtībām
1-08/296/2014 Lauku sieviešu klubs NAKTSVIJOLES
Piešķirt - 2 619.00 €
4.10 Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā
1-08/334/2014 Saldus bērnu un jaunatnes centrs
Piešķirt - 3 000.00 €
4.11 Atklāsim vērtīgo kopā!
1-08/323/2014 Mēs dzīvojam zaļi
Piešķirt - 2 140.00 €
4.12 Vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšana Viesītes, Stopiņu un Salaspils novados
1-08/304/2014 Sub Coeli
Piešķirt - 2 191.00 €
4.13 Konkurss "Daba pilsētā" Liepājā
1-08/321/2014 Sabiedrības attīstības centrs
Noraidīt
4.14 Pāvilostas meža vērtību apzināšana
1-08/324/2014 Zemes draugi
Noraidīt
4.15 Dabas daudzveidība Vidagas upītes krastos
1-08/342/2014 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Noraidīt
4.16 Vietējo dabas vērtību apzināšana Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā
1-08/295/2014 Mēs-Staļģenes skolai
Noraidīt
4.17 MĪLĒSIM DABU
1-08/330/2014 Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām "SMAIDS"
Noraidīt
4.18 Naujene - videi draudzīgu attieksmju kopuma veidošanas vieta
1-08/338/2014 Labvēlīga vide Latgalē
Noraidīt
4.19 Piedzīvojums dabā
1-08/347/2014 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Noraidīt
4.20 ZAĻI, VIEDI, VESELI OGRES ZILAJOS KALNOS!
1-08/322/2014 Kultūras un izglītības atbalsta biedrība "Domā! Radi! Dari!"
Noraidīt
4.21 Par papildus līdzekļu piešķiršanu aktivitātē "Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi"
Pieņemt zināšanai
5. Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
5.1 Vide - manai drošībai, veselībai un laimei
1-08/286/2014 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 4 506.00 €
5.2 Esmu "zaļš" un lepns par savu novadu!
1-08/303/2014 Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Piešķirt - 6 148.00 €
5.3 Poniju skola 2014 - Brīvstunda Dabā
1-08/287/2014 Dižvanagi
Piešķirt - 5 148.00 €
5.4 Vides nometne "Mēs dabā, daba mums apkārt"
1-08/300/2014 Palīdzēsim.lv
Piešķirt - 6 656.00 €
5.5 Sadzirdēt.Saklausīt. Saprast. Sajust.
1-08/339/2014 Cerību spārni bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība
Piešķirt - 2 977.00 €
5.6 Nometne "Es - dabai, daba - man"
1-08/301/2014 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs
Piešķirt - 4 001.00 €
5.7 Nometne "Vides pētnieki"
1-08/310/2014 VALMIERAS SPORTA KLUBS
Piešķirt - 6 340.00 €
5.8 Rudens nometnes izveidošana un īstenošana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti sevis pilnveidošanai un attīstīšanai dabā un apkārtējā vidē notiekošo procesu un likumsakarību izpētē un izpratnē
1-08/292/2014 Biedrība "Vecāku atbalsta grupa "Saules bērns""
Piešķirt - 5 706.00 €
5.9 Sprīdīša ceļojums pa Gaujienu
1-08/317/2014 Gaujienas internātpamatskola
Piešķirt - 4 388.00 €
5.10 Latvijas daba - mūsu bagātība!
Piešķirt - 3 465.00 €
6. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
6.1 SIA "Sātiņi-S" pieteikums
Samazināt finansējumu
7. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
7.1 Starptautiskās talku kustības Letsdoit konference Latvijā (18. – 21. Februāris 2015. gads)
1-08/351/2014 Pēdas LV
Piešķirt - 15 101.55 €
8. Izmaiņas projektu īstenošanā
8.1 Desmit zaļi mezgli 2014
1-08/94/2014 homo ecos:
Apstiprināt izmaiņas
8.2 Ekspedīcijas pilsētā
1-08/208/2014 homo ecos:
Apstiprināt izmaiņas
8.3 Gudrais rotaļu laukums
1-08/121/2014 Cēsu Jaunā skola
Apstiprināt izmaiņas
8.4 Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko daudzveidību veidošana
1-08/15/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Apstiprināt izmaiņas
8.5 „Ūdensēzelīša” ceļojums
1-08/265/2014 Priekules vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
8.6 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.