Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 05.03.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014. gadā iesniegtie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekti
2.1 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Piešķirt - 21 128.00 €
2.2 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Piešķirt - 19 678.00 €
2.3 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Piešķirt - 10 000.00 €
2.4 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Piešķirt - 14 513.00 €
2.5 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Noraidīt
2.6 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Piešķirt - 10 000.00 €
2.7 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Noraidīt
2.8 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Piešķirt - 8 133.00 €
2.9 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Noraidīt
2.10 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Noraidīt
2.11 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Noraidīt
2.12 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Noraidīt
3. Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014. gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" Latvijas Ornitoloģijas biedrības iesniegtie projekti
3.1 Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī
1-08/86/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 140.00 €
3.2 Sabiedrības informēšana par putnu sugām un to dzīvesvietām Randu pļavās
1-08/95/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 462.00 €
3.3 Gribu būt ornitologs!
1-08/87/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 940.00 €
3.4 Sabiedrības iesaistīšana 7. starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaitē Latvijā
1-08/92/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 38 179.00 €
4. Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014. gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.3. "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
4.1 Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām „Dzīvoju zaļi!”
1-08/50/2014 Tīnūžu pamatskola
Piešķirt - 2 097.00 €
4.2 Dabas darbnīca „Jaunsēlpils 2014”
1-08/149/2014 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Piešķirt - 5 082.00 €
4.3 Ejam mežā
1-08/20/2014 Varakļānu vidusskola
Piešķirt - 2 400.00 €
4.4 Pil-sētnieki ienāk laukos!
1-08/112/2014 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Piešķirt - 3 500.00 €
4.5 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/109/2014 Foto biedrība "Salacgrīva"
Piešķirt - 5 096.00 €
4.6 Vides aizsardzības nometne „Iepazīsim, lai sargātu”
1-08/16/2014 atspulgs l
Piešķirt - 3 500.00 €
4.7 Dienas vides izglītības nometne „Zaļie pirkstiņi”
1-08/27/2014 Talsu novada fonds
Piešķirt - 2 250.00 €
4.8 Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas novada bērniem un jauniešiem
1-08/60/2014 Skolēnu vecāku biedrība
Piešķirt - 2 624.00 €
4.9 Nometne „ZEME-GAISS-ŪDENS-CILVĒKS!”
1-08/142/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Piešķirt - 2 879.00 €
4.10 Mēs vidē, vide mūsos!
1-08/78/2014 Skrundas vidusskola
Piešķirt - 2 000.00 €
4.11 Iepazīsti un sargā
1-08/47/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 3 489.00 €
4.12 Nometne „Dabas spogulī lūkojoties”
1-08/122/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 188.00 €
4.13 Es vidē, vide manī
1-08/57/2014 Audriņu pamatskola
Piešķirt - 3 000.00 €
4.14 Vasaras superskola „Beverīnas ūdeņi” 1.
1-08/137/2014 Trikātas pamatskola
Piešķirt - 2 134.00 €
4.15 Vides izglītības nometne „Zaļais kods”
1-08/147/2014 Eko Media
Piešķirt - 3 500.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.