Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 23.10.2013 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par projektu konkursu izsludināšanu 2014.gadā
2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
2.2 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
2.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. Dabas kapitāla izpratnē"
2.4 Par mazo grantu projektu konkursa izsludināšanu
3. Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
3.1 Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
4. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projekti
4.1 Pagalmu kustība –par individuālo atbildību un jūras saglabāšanu
1-08/131/2013 Pēdas LV
Noraidīt
4.2 Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai
Piešķirt - 4 126.33 €
4.3 Zivju faunas ekspertu līdzdalība Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā)
Piešķirt - 4 197.47 €
4.4 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
Piešķirt - 14 228.72 €
4.5 Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā
1-08/135/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
4.6 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides aizsardzības problēmām saistītos jautājumos
1-08/136/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 347.74 €
4.7 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā
1-08/137/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 023.60 €
4.8 Dabas koncertzāle 2014
1-08/138/2013 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 11 382.97 €
4.9 Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/139/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
4.10 Bīstamo koku nozāģēšana Gaujas nacionālā parka teritorijā izmantojot arboristu pakalpojumus
1-08/140/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 671.54 €
4.11 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2013 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 14 839.13 €
5. Par izmaiņām projektu īstenošanā
5.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
5.2 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/197/2008 Iecavas novada dome
Pieņemt zināšanai
5.3 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Piešķirt
5.4 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
5.5 Talka zaļai nākotnei
1-08/7/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.