Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 03.09.2013 rezultāti

1. Izmaiņas projektu īstenošanā
1.1 „Jūras diena 2013” ekosistēmu pieejas izpratnes veicināšanai
1-08/44/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt
1.2 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
1.3 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
1.4 Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana
1-08/83/2012 VARAM
Apstiprināt izmaiņas
1.5 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
1.6 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
1.7 Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji
1-08/56/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
1.8 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
1.9 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
1.10 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
1.11 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
2. Izmaiņas budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” sadalījumā pa apakšprogrammām un kodiem
2.1 Fonda 2014.gada budžeta sadalījuma pa apakšprogrammām un lielām izmaksu pozīcijām projekts
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.