Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 13.02.2013 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei
1.3 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei apakšprogrammā "Fonda darbības nodrošinājums"
2. Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" konceptuāli atbalstītie projektu iesniegumi
2.1 Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas Dabas muzejā (pirmā kārta)
1-08/44/2012 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 103 936.52 €
2.2 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 46 870.82 €
2.3 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 671.54 €
2.4 Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā
1-08/55/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 50 227.37 €
2.5 Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 815.00 €
2.6 Dabas aizsardzības popularizēšana
1-08/78/2012 VARAM
Piešķirt - 5 264.63 €
2.7 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Piešķirt - 42 173.92 €
2.8 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Piešķirt - 6 183.80 €
2.9 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Piešķirt - 29 880.31 €
2.10 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
2.11 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 899.73 €
2.12 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/90/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
2.13 Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un kodoldrošībā
1-08/94/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 663.62 €
2.14 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 929.14 €
2.15 Saglabāsim tīru vidi Jelgavā
1-08/96/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 605.28 €
2.16 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 041.82 €
2.17 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 774.01 €
2.18 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/102/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 417.54 €
3. Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Avenes aktīvo vides draugu pielikumi
1-08/1/2013 Avene BFF
Noraidīt
3.2 Avenes reciklēšanas skola
1-08/2/2013 Avene BFF
Noraidīt
3.3 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) - starpnozaru dialoga un izglītības tilts
1-08/14/2013 Dumpis
Noraidīt
3.4 Žurnāla "Vides Vēstis" izdošana
1-08/15/2013 Vides Vārds
Piešķirt - 22 765.95 €
3.5 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/16/2013 Latvijas Tirgotāju kamera
Noraidīt
3.6 12 stāsti par dabu bērnu žurnālā SPICĪTE
1-08/17/2013 SERVET
Noraidīt
3.7 Laikraksta "Kuzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/18/2013 Kurzemes Vārds
Piešķirt - 6 128.31 €
3.8 Latvijas dabas daudzveidība. Iepazīt, lai saglabātu
1-08/21/2013 Zaļais circenis
Piešķirt - 19 891.75 €
3.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2013.gadā
1-08/28/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
3.10 Abavas ielejas Ziņas
1-08/55/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
3.11 Vides raidījumu cikls "Zaļās dzīves skola"
1-08/19/2013 TV Kurzeme
Noraidīt
3.12 Atbildīgs dzīvesveids "DABA.VIDE.MĒS"
1-08/20/2013 SALDENIEKI SALDENIEKIEM
Noraidīt
3.13 TV raidījumu cikls "Vides Fakti"
1-08/26/2013 Finger Film Production
Piešķirt - 35 571.80 €
3.14 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Vienkāršie jautājumi” veidošana Baltkom Radio
1-08/30/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
3.15 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltītu radio raidījumu „Voice Control” veidošana Baltkom Radio
1-08/31/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
3.16 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Eko-TOP” veidošana Baltkom Radio
1-08/32/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
3.17 Radio raidījums "Zaļais elements"
1-08/35/2013 homo ecos:
Noraidīt
3.18 Vides apziņas veidošana Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/39/2013 ĶILUPE
Piešķirt - 7 686.35 €
3.19 Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/48/2013 Kurzemes Radio
Noraidīt
3.20 Mans mīļais draugs
1-08/50/2013 Latvijas Neatkarīgā Televīzija
Piešķirt - 7 711.97 €
3.21 Sprīdīši ir dabas un vides draugi
1-08/3/2013 Sprīdīšu draugi
Noraidīt
3.22 Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/5/2013 Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"
Piešķirt - 2 845.74 €
3.23 Mums rūp mūsu nākotne
1-08/9/2013 Mēs-Staļģenes skolai
Noraidīt
3.24 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "Asarītis"
1-08/10/2013 Mālpils zivīm
Noraidīt
3.25 Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas skolēniem
1-08/13/2013 Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte"
Piešķirt - 4 322.68 €
3.26 Atklāj Rāznas ezera bagātības
1-08/33/2013 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Noraidīt
3.27 Esmu draugos ar dabu
1-08/34/2013 Solis tuvāk
Noraidīt
3.28 Desmit zaļi mezgli
1-08/37/2013 homo ecos:
Piešķirt - 5 493.71 €
3.29 Vides izziņas dienas nometne „Vasarā kā pasakā” 6-10 gadus veciem bērniem
1-08/46/2013 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Noraidīt
3.30 Daba un es tajā
1-08/54/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
3.31 Vides nometnes „Baby Sapiens-3” organizēšana
1-08/57/2013 Raidstacija Viktorija
Noraidīt
3.32 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "21.gadsimts - 3.Baltiņu nometne"
1-08/60/2013 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Noraidīt
3.33 Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!”
1-08/62/2013 Stāvais krasts
Piešķirt - 1 378.76 €
3.34 Vides izglītības nometne Tērvetes novada skolēniem
1-08/64/2013 Tērvetnieki
Piešķirt - 4 339.76 €
3.35 Nometne „Izzini dabas mākslu”
1-08/67/2013 Nodibinājums-Sociālo pakalpojumu aģentūra "Ģimenes krīzes centrs"
Noraidīt
3.36 Vasaras piedzīvojums Rucavā
1-08/68/2013 Cerība.Ticība.Mīlestība
Noraidīt
3.37 Liepājas skolēnu nometne „Zaļais draugs”
1-08/69/2013 Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība
Piešķirt - 1 336.08 €
3.38 Vides izziņas nometne bērniem
1-08/72/2013 Limbažu lauvas
Piešķirt - 4 332.64 €
3.39 Par zaļu pat vēl zaļāks
1-08/73/2013 Limbažu lauvas
Noraidīt
3.40 Jump in! (Lec iekšā!)
1-08/74/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Noraidīt
3.41 Dabas bērni
1-08/76/2013 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 5 005.66 €
3.42 Ūdens pasaule
1-08/77/2013 Es-tev, Tu-man!
Noraidīt
3.43 Zāļu diena, pļavas diena, siena diena
1-08/6/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt - 1 106.99 €
3.44 Talka zaļai nākotnei
1-08/7/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt - 971.82 €
3.45 Daba bērniem
1-08/11/2013 Zantes ģimenes krīzes centrs
Noraidīt
3.46 Izglītojoša muzikāla dabas mācības stunda „Kāpēc raudāja stārķis ?”
1-08/23/2013 M.G. Mūzika
Noraidīt
3.47 Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā
1-08/25/2013 Liel.Barons
Piešķirt - 1 848.31 €
3.48 Videi draudzīgu biroju nedēļa ZAĻĀ ŽURKA 2013
1-08/36/2013 homo ecos:
Noraidīt
3.49 Informatīvā akcija – Aizsardzība pret kastu eroziju
1-08/40/2013 Baltijas krasti
Piešķirt - 3 286.83 €
3.50 Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai
1-08/41/2013 Baltijas krasti
Piešķirt - 4 511.93 €
3.51 Iedzīvotāju iesaistīšana un sabiedrības apziņas celšana par vides problēmām 8 talku pasākumos
1-08/42/2013 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
3.52 Ikdienas riteņbraukšana cilvēkam un videi
1-08/43/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 604.72 €
3.53 „Jūras diena 2013” ekosistēmu pieejas izpratnes veicināšanai
1-08/44/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 1 067.15 €
3.54 Inovāciju konkurss „Mācies no dabas!”
1-08/45/2013 Bērnu vides skola
Piešķirt - 3 079.09 €
3.55 Akcija „Atbildīgs par sevi, atbildīgs par vidi, atbildīgs par tevi”
1-08/47/2013 Vides izglītotāju asociācija
Noraidīt
3.56 Uzplauksti savai pilsētai
1-08/49/2013 Nekomerciālās kultūras attīstības centrs
Noraidīt
3.57 Akcija „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!”
1-08/52/2013 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 737.61 €
3.58 Atbalsts dzīvnieku pilnvērtības adoptācijas procesam
1-08/53/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
3.59 Ventas upes problēmas Kuldīgas jauniešu skatījumā
1-08/58/2013 Raidstacija Viktorija
Noraidīt
3.60 Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”
Piešķirt - 3 422.01 €
3.61 Saglabāsim Latvijas piekrasti - 2013!
1-08/61/2013 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
3.62 Vides kvalitātes uzlabošana sabiedrības labā
1-08/65/2013 Krāslavas rajona partnerība
Noraidīt
3.63 Domā par nākotni!
1-08/66/2013 Sabiedrības attīstības centrs
Piešķirt - 1 351.73 €
3.64 Roku rokā uz gaišo nākotni
1-08/75/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Noraidīt
3.65 Akcija „Mana Jūra 2013”
1-08/78/2013 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
3.66 Ekoskolu globālās rīcības diena Latvijā
1-08/79/2013 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
3.67 Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu
1-08/81/2013 Zaļās burves
Piešķirt - 220.55 €
3.68 Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)
1-08/29/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
3.69 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 1.programmā
1-08/24/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
3.70 ”Dabas pētnieks 2013”– integrētas nodarbības angļu valodā
1-08/70/2013 Privātsākumskola
Noraidīt
3.71 Jaunietis vidē
1-08/27/2013 Increso
Noraidīt
4. Ārpus konkursa iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā
1-08/82/2013 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
4.2 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2013.gadā
1-08/80/2013 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 671.54 €
4.3 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana
1-08/84/2013 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 267 724.71 €
4.4 Nemēslo mežā
1-08/83/2013 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 268.62 €
4.5 Dabas koncertzāle 2013
1-08/85/2013 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 28 457.44 €
5. Dažādi
5.1 Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai
1-08/42/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.