Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 12.11.2012 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
1.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”
1.4 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē.”
1.5 Par finansējuma piešķiršanu no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegto projektu izskatīšana
2.1 Sanētās bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” apsardzes nodrošināšana
1-08/38/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 130.32 €
2.2 Neatliekamu elektrodrošības pasākumu veikšana LDM
1-08/39/2012 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 6 377.31 €
2.3 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/40/2012 Latvijas Tirgotāju kamera
Noraidīt
3. Izmaiņas projektu īstenošanā
3.1 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/27/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt
3.2 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/29/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt
3.3 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2012.gadā
1-08/25/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 324.69 €
4. Dažādi
4.1 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/41/2011 VARAM
Piešķirt - 35 571.80 €
4.2 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2012. Gadā
1-08/16/2012 Vides Izglītības fonds
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.