Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 09.05.2012 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
2.1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude (2012.g.)
1-08/5/2012 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2012"
1-08/18/2012 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
2.3 Sagatavošanās GIO Land Monitoring izpildei 2012. gadā
1-08/43/2011 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Piešķirt - 4 258.66 €
3. Dažādi
3.1 Tomorrow’s Steps („Rītdienas soļi”)
1-08/1/2012 AISEC Latvija
Noraidīt
3.2 Rīgas Domes iesniegums par finansējuma piešķiršanu trokšņu kartes izstrādei
Pieņemt zināšanai
3.3 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/34/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Pieņemt zināšanai
3.4 Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumi LIFE projektu līguma nosacījumos
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.