Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 25.01.2012 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu iesniegumi projektu vadlīnijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" aktivitātē "PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA"
2.1 Žurnāla „Vides Vēstis” izdošana
1-08/13/2012 Vides Vārds
Piešķirt - 18 497.33 €
2.2 Žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) "Dabas sadaļa"
1-08/8/2012 Dumpis
Noraidīt
2.3 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/15/2012 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 845.74 €
2.4 Periodiskais izdevums "Zaļā ekonomika"
1-08/9/2012 Dienas bizness, SIA Izdevniecība
Noraidīt
2.5 Lielās Talkas “LOGS” – vēsture, pieredze un ieteikumi sakoptākas un zaļākas vides veidošanā Latvijas pašvaldībās
1-08/3/2012 Latvijas Pašvaldību savienība
Noraidīt
2.6 Latvija - tīru ūdeņu zeme
1-08/6/2012 Zaļais circenis
Piešķirt - 7 114.36 €
2.7 Laikraksts "Vidzemes Piekraste"
1-08/4/2012 Fonds Zaļai Pasaulei
Noraidīt
2.8 ZAĻAIS PARAGRĀFS
1-08/11/2012 Lietišķās informācijas dienests, SIA
Noraidīt
2.9 Ekoloģiska domāšana uzņēmēju vidū un jauno tehnoloģiju izplatīšana
1-08/14/2012 Agiševs, SIA
Noraidīt
3. Projektu iesniegumi projektu vadlīnijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" aktivitātē "TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA"
3.1 TV raidījumu cikls „Vides Fakti” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/10/2012 Finger Film Production
Piešķirt - 35 571.80 €
3.2 Radio raidījums „Zināmais nezināmajā” Latvijas radio 1.programmā
1-08/12/2012 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
3.3 Programma krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/7/2012 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
4. Projekti, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
4.1 Latvijas Lielā Talka (21.aprīlis)
1-08/45/2011 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
4.2 Tomorrow’s Steps („Rītdienas soļi”)
1-08/1/2012 AISEC Latvija
Piešķirt - 142.29 €
4.3 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude (2012.g.)
1-08/5/2012 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
5. Projektu iesniegumi apakšprogrammās
5.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/40/2011 VARAM
Piešķirt - 203 146.25 €
5.2 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/42/2011 VARAM
Piešķirt - 902 759.52 €
5.3 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/41/2011 VARAM
Piešķirt - 232 152.92 €
5.4 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2012. Gadā
1-08/16/2012 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 442.46 €
5.5 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/44/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 417.54 €
5.6 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/2/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 584.66 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.