Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 04.01.2012 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu iesniegumi budžeta apakšprogrammā "Nozares vides projekti"
2.1 Dabas aizsardzības pārvaldes vides valsts inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/33/2011 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 18 781.91 €
2.2 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai
1-08/37/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
2.3 NBD interaktīvo materiālu izstrāde vides izglītībā
1-08/39/2011 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
2.4 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/24/2011 VARAM
Piešķirt - 29 151.80 €
2.5 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/26/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 561.17 €
2.6 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/27/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 31 553.61 €
2.7 Zvejas kontroles informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši lietotāju un ES prasībām
1-08/28/2011 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 675.53 €
3. Dažādi
3.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/40/2011 VARAM
Neskatīts
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.