Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 19.07.2023 rezultāti

1. Par projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” projektu īstenošanai 2023.-2025.gadā.
1.1 Pļavu atjaunošana ZS „Drubazas”
1-08/61/2023 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 16 863.00 €
1.2 Telemetrijas datu ieguve ūpim (Bubo bubo)
1-08/57/2023 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 29 796.00 €
1.3 Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā
1-08/55/2023 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 17 082.00 €
1.4 Biotopu uzlabošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 3.kārta
1-08/56/2023 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 44 660.00 €
1.5 Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā “Laukezers”
1-08/66/2023 Jēkabpils novada pašvaldība
Piešķirt - 11 852.00 €
1.6 Zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā
1-08/58/2023 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 14 245.00 €
1.7 Palieņu pļavu uzturēšana
1-08/62/2023 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 45 231.00 €
1.8 Dabas parka “Riežupe” aizsargājamo upju straujteču posmu atjaunošana un uzturēšana
1-08/60/2023 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 20 884.00 €
1.9 Īpaši aizsargājamo koku (dižkoku) stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšana Krāslavas novada Andzeļu pagastā, Rāznas Nacionālajā parkā un Andrupenes pagastā
1-08/59/2023 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība
Piešķirt - 9 000.00 €
1.10 Raudenes (Origanum vulgare L.) dabisko biotopu stāvokļa izpēte Latvijā
1-08/64/2023 I.S.S.O.
Noraidīt
2. Dažādi
2.1 Par jauna konkursa nolikuma vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” izstrādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.