Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 28.11.2022 rezultāti

1. Par projektu iesniegumiem, kas iesniegt saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
1.1 Būvprojekta izstrāde Cinevilla zema patēriņa filmēšanas paviljoniem
1-08/77/2022 Eizenšteins un dēli
Atlikt
1.2 Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025
1-08/127/2022 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 31 069.00 €
2. Par apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” 2022.gada pasākumu īstenošanu
2.1 Izstāžu "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais" izveidošana Latvijas Nacionālajā dabas muzejā
1-08/31/2022 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
3. Par 2022.gada projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” atliktajiem projektiem
3.1 Imulas upes apsaimniekošanas pasākumi Matkules pagastā, Tukuma novadā
1-08/100/2022 Tukuma novada pašvaldība
Noraidīt
3.2 Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā
1-08/102/2022 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
3.3 Mākslīgo ligzdošanas vietu ūpim (Bubo bubo) kontrole I kārtā
1-08/109/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
3.3 Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) LVM un DAP zemēs
1-08/105/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt papildfinansējumu - 8 545.00 €
4. Par 2022.gada projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” atliktajiem projektiem
4.1 Domā ilgtspējīgi! Laukiem būt.
1-08/78/2022 Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi
Noraidīt
4.2 Mana māja. Mana vide.
1-08/79/2022 Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija
Piešķirt - 44 850.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.