Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 12.11.2020 rezultāti

1. Fonda finansiālais stāvoklis
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par izmaiņām no apakšprogrammas “Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā
2.1 Par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas priekšlikumu par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros
2.1 Dalītās vākšanas konteineru uzstādīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās
1-08/7/2020 VARAM
Samazināt finansējumu
2.1 Priekšlikumu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei
1-08/24/2020 VARAM
Samazināt finansējumu
2.1 Pasākumi ūdeņu pārvaldības sistēmas pilnveidei
Samazināt finansējumu
2.1 Priekšlikumu izstrāde kristāliskā pamatklintāja iežu ieguves kārtības normatīvajam regulējumam Latvijā
Samazināt finansējumu
2.1 Esošo piesārņojošo darbību izvērtējums
Samazināt finansējumu
2.1 LIFE integrētā atkritumu apsaimniekošanas jomas projekta koncepcijas izstrāde
1-08/112/2020 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt papildfinansējumu - 8 500.00 €
2.1 Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem
1-08/14/2020 VARAM
Piešķirt papildfinansējumu - 12 100.00 €
2.2 Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā
1-08/19/2020 Valsts vides dienests
Samazināt finansējumu
2.2 Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei
1-08/9/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt papildfinansējumu - 8 058.00 €
2.2 Par Valsts vides dienesta priekšlikumu par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros
3. Par aktivitāšu finansēšanu no apakšprogrammas “Nozares vides projekti”
4. Par izmaiņām projektā “„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2020.gadā”, reģ.Nr. 1-08/1/2020
5. Par 2021.gada finansējumu projektam “Nacionālā botāniskā dārza EX situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2020.gada līdz 2022.gadam”, reģ.Nr.1-08/91/2019
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.