Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 11.09.2020 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšana un izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu"
2.1 Putna stunda
1-08/84/2020 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
2.2 Ū-vitamīns
1-08/86/2020 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 10 253.00 €
2.3 Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana
1-08/89/2020 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 37 003.00 €
2.4 Radi, lieku neradot!
1-08/76/2020 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 33 249.00 €
2.5 Multiplatformu izglītojoša kampaņa jauniešu auditorijai par aprites ekonomiku un individuālo izvēļu nozīmību “Viena diena nākotnei”
1-08/81/2020 Ascendum
Piešķirt - 49 841.00 €
2.6 Dabas skola jauniešiem: kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas
1-08/83/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 23 897.00 €
2.7 Mode un vide - kā tas skar mani?
1-08/85/2020 Zaļā brīvība
Piešķirt - 31 076.00 €
2.8 Ar vienu reizi ir par maz
1-08/88/2020 Zero Waste Latvija
Piešķirt - 14 669.00 €
2.9 Dabas izaicinājums Latgalē
1-08/80/2020 Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme”
Noraidīt
2.10 Burtnieka kapitāls
1-08/78/2020 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
2.11 Zaļais EXPO klātienē un neklātienē
1-08/79/2020 Kultūras, izglītības un mākslas centrs METRO
Noraidīt
2.12 Klimats uz galda
1-08/77/2020 Protests
Noraidīt
2.13 Erudīcijas spēle “Augsne izaugsmei” un pētījums
1-08/87/2020 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Noraidīt
2.14 Tīra jūra = droša vide!
1-08/92/2020 Cidonya
Noraidīt
2.15 Zaļie vakari
1-08/90/2020 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Noraidīt
2.16 Dārza detektīvs
1-08/91/2020 Latvijas Mazpulki
Noraidīt
2.17 Mana vide- mana atbildība
1-08/82/2020 Ritineitis
Noraidīt
2.18 Informatīva kampaņa - konkurss jauniešiem “Daba kā šodienas un nākotnes kapitāls”
1-08/75/2020 Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Noraidīt
3. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana"
3.1 Papes ezera palieņu pļavu apsaimniekošana
1-08/107/2020 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 23 749.00 €
3.2 Sarkanvēdera ugunskrupja degradēto biotopu atjaunošana dabas liegumā “ĪSLĪCE”
1-08/101/2020 Īslīces sieviešu klubs "Rītausma"
Piešķirt - 14 515.00 €
3.3 Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka “Bauska” teritorijā
1-08/105/2020 Bauskas novada administrācija
Piešķirt - 19 832.00 €
3.4 Invazīvo plēsēju sugu Amerikas ūdeles un Usūrijas jenotsuņa ierobežošana Engures ezera dabas parkā
1-08/95/2020 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 16 470.00 €
3.5 Āraišu ezera apsaimniekošana biotopa stāvokļa uzlabošanai
1-08/100/2020 Amatas novada pašvaldība
Piešķirt - 29 620.00 €
3.6 Apsaimniekošanas pasākumi projektā “Putnu salas”
1-08/108/2020 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Piešķirt - 11 295.00 €
3.7 Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana
1-08/94/2020 Limbažu novada pašvaldība
Piešķirt - 29 969.00 €
3.8 Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis”
1-08/98/2020 Augšdaugavas novada pašvaldība
Piešķirt - 21 600.00 €
3.9 Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana
1-08/97/2020 Augšdaugavas novada pašvaldība
Piešķirt - 25 069.00 €
3.10 Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā
1-08/106/2020 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 23 901.00 €
3.11 Abavas upes apsaimniekošanas pasākumi Kandavas novadā
1-08/104/2020 Kandavas novada dome
Piešķirt - 8 910.00 €
3.12 Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Raunas Staburags”
1-08/99/2020 Raunas novada dome
Piešķirt - 21 931.00 €
3.13 Mazā ērgļa ligzdvietu izveide
1-08/103/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 3 871.00 €
3.14 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un uzlabošana Jaunlaicenes muižas parkā
1-08/102/2020 Alūksnes novada pašvaldība
Noraidīt
3.15 Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs
1-08/109/2020 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
3.16 Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) SIA “IRI Asset Management” un DAP zemēs
1-08/110/2020 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
4. Iesniegtie nacionālās nozīmes projekti
4.1 Attīrīto notekūdeņu izplūdes kolektora atjaunošana (remonts) Baltijas jūras piekrastē, Ventspilī
1-08/96/2020 Ūdeka
Noraidīt
5. Atliktās aktivitātes / projekts finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
5.1 Mūsdienīgu komunikācijas un dabas izglītības kanālu un rīku izstrāde un attīstīstīšana nacionālajai un starptautiskajai auditorijai
1-08/111/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 18 500.00 €
6. Dažādi
6.1 Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana
1-08/393/2018 Durbes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.